2017-12-14

 • W dniu 14.12.17 r. w załączniku do Obwieszczenia  Marszałka Sejmu RP z 21.11.17 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawu o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Początek 2018 roku przynosi pracownikom jeden dzień wolny.Święto Trzech króli /6 stycznia/ wypada bowiem w sobotę. To oznacza, że pracodawca musi za ten dzień udzielić pracownikom wolnego w innym terminie
 • Senat przyjął ustawę znoszącą górny limit ograniczenia składek ZUS. Zmiana wejdzie dopiero od 01.01.2019 r.
 • W dniu 22 listopada w załączniku do Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 09.11.17 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

2017-12-26

 • 21 grudnia KE przyjęła projekt nowej dyrektywy w sprawie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w całej UE.
 • 22 grudnia weszły w życie przepisy dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów
 • Nauczyciel będzie mógł wziąć dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem. o 01.01.18 r. przepis okresli wprost , że wolnego nie będzie mozna podzielić na godziny
 • PIP w 2018 r nadal bedzie sprawdzać prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych we wszystkich branżach, szczególnie w budowlanych,hotelarskich,gastronomicznych i agencjach ochrony mienia
 • W dzienniku ustaw RP opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za prace pracowników podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej /podwyżki w służbie zdrowia !/
 • Najwięcej zarobili w 2017 roku informatycy,specjaliści w branży IT - średnie wynagrodzenie 12.600 zł/m-c,na drugim miejscu znajduje się farmacja - 11.879 zł brutto/m-c, a na trzecim finanse i księgowość - 10.861 zł brutto/m-c

2018-02.24

 • Od 10.08.2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie MRiF w sprawie bhp przy używaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Od 01 kwietnia 2018 r. zmienią się kategorie ryzyka i stopy procentowe na ubezpieczenie wypadkowe dla wielu grup działalności. Dla wielu firm będzie to oznaczało obniżenie składki wypadkowej
 • W dniu 21.02.2018 r. w załaczniku do Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP został ogłoszony jednolity tekst ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • Od 01 marca 2018 r. w każdym siesiącu będą 2 niedziele handlowe- pierwsza i ostatnia. Od 01.01.2019 r  będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu, a od 01.01.20 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz handlu w niedzielę , z wyjątkiem 7 w roku; 2 przed Bożym Narodzeniem, 1 przed Wielkanocą, oraz 4 ostatnie niedziele stycznia,kwietnia,czerwca i sierpnia. Kary za nieprzestrzeganie zakazu będą grozić dotkliwe kary od 1 do 100 tyś. zł. W przypadku uporczywego powtarzania się łamania zakazu grozić będzie kara ograniczenia wolności.
 • 20 lutego MR,PiPS przedstawiło projekt do konsultacji nowego rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych

 

 

 

Firma BHP Nakło, jak co roku bierze udział, razem z  Spomasz-Nakło, w ogólnopolskiej akcji charytatywnej dla dzieci z Domów Dziecka -  ZŁOMBOL

Więcej o tej akcji na stronie http://zlombol.pl/

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zeszłorocznej akcji.

 


 

Firma BHP Nakło, jak co roku bierze udział, razem z Spomasz-Nakło, w ogólnopolskiej akcji charytatwywnej dla dzieci z Domów Dziecka - ZŁOMBOLA

Więcej o tej akcji na stronie http://zlombol.pl/

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zeszłorocznej akcji.

- - - - -