Od 7 września zmiany w kodeksie pracy

........

Od 7 września zmiany w kodeksie pracy

7 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmienia w kodeksie pracy przepisy dotyczące równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, wydawania świadectw pracy i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.


▸ czytaj więcej

Szkolenie BHP Pracodawców i kierowników z metodyki

........

Kierownik, mistrz, brygadzista po odbytym szkoleniu okresowym w trybie e-learningu, w którym nie zostało ujęte szkolenie z metodyki prowadzenia zajęć, aby być w zgodzie z literą prawa i prowadzić szkolenie wstępne stanowiskowe powinien uzupełnić wymagane szkolenie z metodyki.


▸ czytaj więcej

Zmiany Przepisów BHP w 2019 r.

........

Zmiany w przepisach BHP w 2019 r.


▸ czytaj więcej

Szkolenia BHP -podstawa prawna

........

Szkolenia BHP -podstawy prawne


▸ czytaj więcej

Oferta szkoleń BHP przez Internet

........

Oferta szkoleń BHP przez Internet


▸ czytaj więcej

Przegląd środków ochrony indywidualnej

........

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenie przeglądu środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Dzięki temu ryzyko wystąpienia wypadków w trakcie pracy lub chorób zawodowych jest znacznie niższe. Warto posiadać podstawową wiedzą dotyczącą środków ochrony indywidualnej.


▸ czytaj więcejSienkiewicza 6, 89-100 Nakło | tel.: 669 642 024 | e-mail: elanak5@wp.pl
---
Copyrights © | bhpnaklo.pl