Szkolenia BHP E-Learning

 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE BHP I PPOŻ

 

Oferujemy pełną obsługę szkoleń e-learningowych BHP

 

Niezależnie od wielkości zlecenia, realizowana jest taka sama jakość i zakres usługi:

- począwszy od udostępnienia konta w serwisie szkoleniowym,na  platformie e-learningowej, pod adresem  

 

        

               www.platformabhp.eu                                                   

- przez zapisanie uczestnika na e-szkolenie,

- asystę techniczną i merytoryczną dla użytkownika końcowego,

- po wydanie zaświadczenia i wygenerowanie pełnego raportu dotyczączącego zaliczenia e-szkolenia,

- udostępnienie dużego zasobu filmów z zakresu bhp i ppoż.

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy szkolenia e-learningowe BHP w wersji polskiej,angielskiej i ukraińskiej, dla siedmiu grup stanowisk :

 • szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla pracowników których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo związane z odpowiedzialnością w zakresie bhp ( nauczyciele, pracownicy slużby zdrowia, sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, kierowcy, sędziowe, prokuratorzy, funkcjonariusze, dyrektorzy szkól i innych placówek wychowawczych itp.),
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenia okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp,                                           
 • szkolenia okresowe dla pracowników służby bhp
 • szkolenia z ochrony ppoż, 
 • szkolenia bhp przy usuwaniu azbestu,
 • szkolenia dla studentów. 

 

 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE BHP I PPOŻ

Oferujemy pełna obsługę szkoleń e-learningowych BHP

Niezależnie od wielkości zlecenia, realizowana jest taka sama jakość i zakres usługi:

- począwszy od udostępnienia konta w serwisie szkoleniowym na platformie e-learningowej, pod adresem ;

PLATFORMA EDUKACYJNA E-LEARNING

- przez zapisanie uczestnika, asystę w trakcie szkolenia, po wydanie zaświadczenia oraz udostępnienie dużego zasobu filmów bhp i ppoż.

Do Państwa dyspozycji oddajemy szkolenia e-learningowe BHP w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej, dla siedmiu grup stanowisk :

 • szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia okresowe dla pracowników inzynieryjno-technicznych,
 • szkolenia z zakresu ochrony ppoż,
 • szkolenia bhp przy usuwaniu azbestu,
 • szkolenia dla studentów.

 

- - - - -