OCHRONA PPOŻ           OCHRONA PPOŻ 3                                                                               ochrona ppoż 2                                                     

 

USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Oferujemy pomoc dla firm i instytucji w zakresie wykonywania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Dysponujemy gronem wykwalifikowanych specjalistów, którzy zaproponują i wykonają działania pozwalające na spełnienie przez firmę wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

 

OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO I PLANÓW EWAKUACJI

 

 

Oferujemy profesjonalne opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Planów Ewakuacji.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji :

 • użyteczności publicznej (urzędy,kina,biura,szkoły,przedszkola,szpitale itp.),
 • zamieszkania zbiorowego (hotele,pensjonaty,sanatoria,domy wczasowe,domy opieki),
 • produkcyjnych,
 • magazynowych (np.stacje paliw)
 • inwentarskich

Poniżej przedstawiamy wybrane Plany Ewakuacji.

 

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ

 

 

Zgodnie z art. 4.1. pkt. 6 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81,poz.351), właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany min. do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby , które posiadają co najmniej uprawnienia wynikające z w.w. ustawy i art. 42 ust.2a wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa. A zatem, szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie mogą prowadzić behapowcy, bez uprawnień co najmniej inspektora ochrony przeciwpożarowej. Przepisy Roporządzenia Rady Minstrów w sprawie służby bhp i Rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzine bhp, są sprzeczne z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, ale należy uwzględnić fakt , że Ustawa jest przepisem wyższej rangi i nadrzędnym wobec roporządzeń. A więc, w tym przypadku bezwzględnie należy stosować zapisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a nie ustalenia rozporządzeń w sprawie służby bhp i szkoleń bhp. Przestrzeganie tych przepisów jest kontrolowane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

KONSERWACJA SPRZĘTU GAŚNICZEGO

 

 

Firma BHP Nakło oferuje szeroki zakres usług konserwacji sprzętu gaśniczego.

Bezpłatnie dokonujemy oględzin obiektów pod względem ilości oraz rodzaju wyposażenia przeciwpożarowego. Gwarantujemy niezawodność zatwierdzonych przez nas sprzętów.

 

 

INNE OFEROWANE PRZEZ NAS USŁUGI Z ZAKRESU PPOŻ

 

 

 1. ocena zagrożenia wybuchem,
 2. opracowanie dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem,
 3. organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych,
 4. szkolenia w praktycznej obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego,
 5. przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej,
 6. opracowanie opinii,eksertyz z zakresu ppoż,
 7. szkolenia ppoż pracodawców i pracowników,
 8. opracowanie scenariuszy pożarowych,
 9. montaż instrukcji i znaków ppoż,
 10. szkolenia z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej przez wykwalifikowanego ratownika medycznego,
 11. określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe.

 

 

 

Plan 2Plan 1Plan 3

 

 

 

ZAPEWNIAMY NAJWYŻSZY POZIOM USŁUG I W PEŁNI PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ

 

 

 

PAMIĘTAJ, NIE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PPOŻ PRZYNOSI NIE TYLKO ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW, ALE TAKŻE STRATY FINANSOWE - POCZĄWSZY OD ROSZCZEŃ POSZKODOWANYCH Z POWÓDZTWA CYWILNEGO, DO NIEWYPŁACANIA ODSZKODOWAŃ PRZEZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE !

 

 

 

StrażakStrażak 2

 

USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Oferujemy pomoc dla firm i instytucji w zakresie wykonywania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Dysponujemy gronem wykwalifikowanych specjalistów, którzy zaproponują i wykonają działania pozwalające na spełnienie przez firmę wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

 

OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO I PLANÓW EWAKUACJI

 

Oferujemy profesjonalne opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Planów Ewakuacji.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być opracowana dla wszystkich obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji:

 • użyteczności publicznej (urzędy,kina,biura,szkoły,przedszkola,szpitale itp.)
 • zamieszkania zbiorowego (hotele,pensjonaty,sanatoria,domy wczasowe,domy opieki itp.),
 • produkcyjnych.
 • magazynowych (np.stacje paliw itp.)
 • inwentarskich.

KONSERWACJA SPRZĘTU GAŚNICZEGO

 

Firma BHP Nakło oferuje szeroki zakres usług konserwacji sprzętu gaśniczego.

Bezpłatnie dokonujemy ogledzin obiektów pod względem ilości oraz rodzajów wyposażenia przeciwpożarowego. Gwarantujemy niezawodność zatwierdzonych przez nas sprzętów.

 

INNE OFEROWANE PRZEZ NAS USŁUGI Z ZAKRESU PPOŻ

 

 1. ocena zagrożenia wybuchem
 2. opracowanie dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 3. organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych
 4. szkolenia w praktycznej obsłudze podręcznego sprzętu gasniczego
 5. przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej
 6. opracowanie opinii, ekspertyz z zakresu ppoż
 7. szkolenia ppoż pracodawców i pracowników
 8. opracowanie scenariuszy pożarowych
 9. montaż instrukcji i znaków ppoż
 10. szkolenia z zakresu udzielania I pomocy przedlekarskiej przez wykwalifikowanego ratownika medycznego
 11. określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe

 

ZAPEWNIAMY NAJWYŻSZY POZIOM USŁUG I W PEŁNI PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ

 

 

 

 

- - - - -